Warunki Użytkowania

Twórca i Redaktor strony internetowej : SunTradition

Dostęp do serwisu lub korzystanie z niego, pod warunkiem akceptacji i przestrzegania warunków umowy.

Artykuł 1 : Dostęp do usługi

Dostęp do strony "www.suntradition.com" i usług odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, jak zwykle, są dostępne za wyjątkiem działania siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od dostawcy, z uwzględnieniem ewentualnych problemów i konserwacji niezbędnych dla dobrego funkcjonowania serwisu.

Artykuł 2 : Prawa własności

Zawartość strony internetowej "www.suntradition.com (w szczególności, dane, informacje, logo, znaki towarowe, komentarze, artykuły, teksty, ilustracje i zdjęcia, etc ) jest chroniony prawem francuskim, w szczególności przepisami Kodeksu Własności intelektualnej i umów międzynarodowych o prawach autorskich.

Jakiekolwiek korzystanie z treści strony "www.suntradition.com " ograniczone uprawnienia, określone w artykule 3 poniżej.

Artykuł 3. Licencja na korzystanie z treści

Firma SunTradition od użytkownika licencje tymczasowe, wycofany, niezbywalne i nie niezbywalne i niewyłącznej dają mu prawo do ograniczonego korzystania z treści strony internetowej, na następujących warunkach : sam-jest to dozwolone czasową rejestrację, część stron, konsultacji, na jednym komputerze lub wsparcie dla urządzeń mobilnych, aby wyświetlić na jednym, a także unikalne druku na papierze i do użytku prywatnego przez licencjobiorcę ;

za wyjątkiem, pliki PDF, które zostały pobrane w ramach oferty, tv, oferowanych przez firmę SunTradition mogą być przechowywane przez klienta jednego komputera lub mobilna obsługa i przechowywane dla celów osobistych klienta;

Prawa udzielone powyżej są ściśle poufne. Wszelkie inne wykorzystywanie, w tym kopiowanie, powielanie, tłumaczenie, adaptację, dystrybucję, całkowite lub częściowe, treści, materiałów lub informacji zawartych na stronie "www.suntradition.com" w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SunTradition.

Artykuł 4 : hiperłącza

Strona internetowa " www.suntradition.com" może zawierać linki do stron internetowych partnerów lub z innych stron internetowych lub źródeł.

Linki i, w szczególności, badania są wykonywane w zasadzie automatycznie, firma SunTradition nie kontroluje tych stron i nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za ich dostępność, ich zawartość, reklamy, produkty, usługi, itp, które są dostępne na tych stronach internetowych.

Firma SunTradition zastrzega sobie możliwość usunięcia swoją stronę "www.suntradition.com" wszystkie linki na stronę zewnętrzną, w której będzie można znaleźć treści, które mogą urazić uczucia swoich własnych użytkowników, pod warunkiem, że to będzie wykrywany.

Zasada 5 : Ograniczenie odpowiedzialności

Firma SunTradition przynosi wszystkie jego troski o konstytucji i aktualizacja informacji dostępnych na jej stronie internetowej, ale nie udziela użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, lub. On zastrzega sobie prawo do zmiany lub naprawić zawartość w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma SunTradition w żadnym wypadku nie może zagwarantować, że usługi nie będą odczuwać żadnego złamania, ani w trybie transmisji danych i bezpieczeństwa informacji, tkwiące w sieci Internet, użytkownik oświadcza, wiedzieć i brać cechy i ograniczenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w szczególności upewnić się, że dane techniczne połączenia go, sprzętu i oprogramowania, które wykorzystuje, umożliwiają mu dostęp do usługi w dobrych warunkach.

Należy ponadto podjąć wszelkie środki, które uzna za przydatne do ochrony swoich danych i/lub oprogramowania i/lub sprzętu ryzyka infekcji wirusów komputerowych lub innych zakażeń przenoszonych przez sieć Internet, firma SunTradition, które nie mogą w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za zakażenie możliwe.

W rezultacie użytkownik zabrania szukać odpowiedzialnością SunTradition lub administrator, operator w przypadku uszkodzenia lub szkody bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania ze strony internetowej "www.suntradition.com" czy któreś z informacji uzyskanych na tej stronie.

Artykuł 6 : Używanie kodu dostępu i hasła

Korzystanie z pseudonimu (id składa się z adresu e-mail i hasła) dla klienta, jak i sam ; on zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła.

Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne ujawnienie swojego hasła, jak używanie, który będzie wykonany na jego nazwę lub przez osoby trzecie. Ujawnienia hasła klient zrobi to prosto i słusznie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego użycia.

Klient ma możliwość zmiany hasła w każdej chwili. Zmiana identyfikatora lub hasła, klient będzie automatycznie unieważnione poprzednich login lub hasło.

W przypadku, gdy zapomnisz hasła, firma SunTradition oferuje klientowi urządzenie, co pozwala mu odzyskać w krótkim czasie, e-mail, nowy kod dostępu.

W przypadku wycieku i korzystania z pseudonimem osób trzecich, klient zobowiązuje się do zgłoszenia spółki SunTradition w jak najkrótszym czasie.

Roszczenia mogą być inicjowane i kar, wymagane w odniesieniu do osób trzecich.