Algemene Voorwaarden van Gebruik

Bedenker en Uitgever van de website : SunTradition

De toegang tot de site en het gebruik ervan is onderworpen aan de acceptatie en naleving van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 : Toegang tot de service

De toegang tot de site "www.suntradition.com" en om diensten via het Internet, meestal beschikbaar, behalve in gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de controle van de host en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn voor de juiste werking van de site.

Artikel 2 : intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de site "www.suntradition.com" (en met name gegevens, informatie, logo ' s, handelsmerken, commentaren, werken, de teksten, illustraties en afbeeldingen, enz.) is beschermd door de franse wetgeving, in het bijzonder door de bepalingen van de Code van Intellectueel Eigendom en internationale verdragen inzake auteursrecht.

Elk gebruik van de inhoud op de site "www.suntradition.com " is beperkt tot de rechten die zijn toegekend in artikel 3, hieronder.

Artikel 3 : Vergunning voor het gebruik van de inhoud

Het bedrijf SunTradition verleent de gebruiker een tijdelijke licentie, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare en niet-exclusieve licentie voor het geven van beperkte rechten op het gebruik van de inhoud op de site, onder de volgende voorwaarden : er is slechts één is toegestaan een tijdelijke registratie, de gedeeltelijke pagina ' s in de loop van het overleg, op een enkele computer of een mobiel apparaat voor weergave op het scherm van een enkele computer, en een enkele afdruk op papier en voor het privé-gebruik van de licentiehouder ;

bij wijze van uitzondering, de PDF-bestanden die gedownload zijn in het kader van één van de betaal diensten aangeboden door het bedrijf SunTradition kan worden opgeslagen door de opdrachtgever op een enkele computer of een mobiel apparaat en opgeslagen voor de strikt eigen gebruik van de opdrachtgever;

De rechten worden verleend, zijn strikt persoonlijk. Elk ander gebruik, inclusief het kopiëren, reproductie, voorstelling, vertaling, aanpassing, verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud of de informatie vervat op de site "www.suntradition.com" in welke vorm en door welk middel ook, is formeel verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf SunTradition.

Artikel 4 : hyperlinks

De website " www.suntradition.com" kan links bevatten naar partner websites of naar andere sites of bronnen.

De links en in het bijzonder het onderzoek dat wordt uitgevoerd, het bedrijf SunTradition heeft geen zeggenschap over deze sites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, inhoud, reclame, producten, diensten, etc., op of beschikbaar via dergelijke sites.

Het bedrijf SunTradition behoudt zich echter de mogelijkheid om te verwijderen van haar website "www.suntradition.com" een link naar een externe pagina waar zou de inhoud die aanstootgevend voor de gevoeligheden van haar eigen gebruikers, zodra het kennis heeft van hen.

Artikel 5 : Beperking van aansprakelijkheid

Het bedrijf SunTradition brengt al zijn zorg aan de samenstelling en de update van de informatie die beschikbaar is op haar website, maar kan niet aan de gebruiker van garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook. Zij behoudt zich het recht te wijzigen of corrigeren van de inhoud op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het bedrijf SunTradition kan in geen geval garanderen dat de voorgestelde diensten zullen lijden geen onderbreking, noch de tijd van de overdracht van de gegevens of de beveiliging van de gegevens die inherent zijn aan de Internet gebruiker verklaart te kennen en te aanvaarden de eigenschappen en beperkingen. De gebruiker erkent in het bijzonder op gelet worden dat de technische eigenschappen van de verbinding, de hardware en de software die hij gebruikt hem in staat stelt om toegang te krijgen tot de service in goede omstandigheden.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen nemen die zij passend acht ter bescherming van haar eigen gegevens en/of software en/of hardware van een risico van besmetting door eventuele virussen of andere computer infecties die circuleren op het Internet, heeft het bedrijf SunTradition kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de verontreiniging, indien van toepassing.

Als gevolg hiervan is de gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe niet te trachten de aansprakelijkheid van de onderneming SunTradition of de beheerder in geval van verlies of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de site "www.suntradition.com" of enige informatie verkregen op deze site.

Artikel 6 : Gebruik van de toegangscode en wachtwoord

Het gebruik van het pseudoniem (gebruikers-id bestaat uit een geldig e-mail adres en een wachtwoord) is voorbehouden aan de opdrachtgever en aan hem alleen ; hij is niet verplicht tot het bekendmaken van zijn wachtwoord.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke onthulling van zijn wachtwoord in als het gebruik dat ervan zal worden gemaakt van zijn bijnaam door hem of door derden. Het eventueel bekend worden van het wachtwoord door de opdrachtgever direct en volledig verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruik.

De klant heeft de mogelijkheid om te veranderen zijn of haar wachtwoord op elk gewenst moment. Het wijzigen van zijn / haar id of wachtwoord door de klant zal worden automatisch uitgeschakeld zijn vorige account-id of wachtwoord.

In het geval van een vergeten wachtwoord, het bedrijf SunTradition biedt de klant een apparaat dat hem in staat stellen om te herstellen in een tijdige wijze, per e-mail, een nieuwe toegangscode.

In gevallen van fraude en het gebruik van deze bijnaam door een derde partij, de klant verbindt zich ertoe aan het bedrijf SunTradition in de kortst mogelijke tijd.

Een vervolging kan worden ingesteld en boetes geëist tegen de derde partij.